Cíle a vize

Lidé v naší společnosti mají schopnosti, znalosti i dovednosti k úspěšnému rozvoji a růstu na poli domácího i zahraničního podnikatelského prostředí. Dlouholetá praxe, tvrdá poctivá práce a neustálá snaha o stále precisnější aplikaci získávaných poznatků z praxe i nejlepších ekonomických studií do budovaného systému ztělesněného projektem „RENTLIFE“ tak přináší své plody.

Společnost MB effect motivation s.r.o. je jednou z nejrychleji rostoucích firem na českém trhu. Unikátní systém referenčního marketingu ve spojení s řízenou kooperací menších i větších podnikatelských subjektů s konečnými spotřebiteli přidává každý den do projektu nové a nové firmy i jednotlivce. Geometricky tedy narůstá jak základna nabídky, tak i poptávky, což samozřejmě generuje stále větší obraty i stále větší personální zázemí.

Za tento úspěch však, jak je v naší vlasti „zvykem“, společnost i její zakladatel Josef Fändrich platí nemalou daň. A nemáme tím na mysli jen veškeré povinné platby státu, ale hlavně „daň ze závisti“. Na několika internetových diskusních fórech se čas od času objeví příspěvek dehonestující naši činnost, celý projekt i systém vzájemné spolupráce našich partnerů, či dokonce pod rouškou anonymity přímo lživě a zbaběle pomlouvající i soukromý život jednatele firmy. Co k tomu říci?

Za celou dobu trvání projektu prošlo společností mnoho různých osobností ať už na pozici partnerů, managerů či třeba jen spolupracujících subjektů. Neexistuje na světě systém, který by v tak náročné oblasti jako je volný trh uspokojil absolutně všechny, a proto je logické, že i zde došlo k několika případům rozvázání spolupráce či, postupu zaškolených managerů o „stupeň výše“, tedy že po získání strategických informací a obchodní praxe v naší společnosti si firemní know-how bez skurpulí přivlastnili a pokouší se tvořit projekty vlastní. Bohužel nedostatek invence pak nahrazují právě převážně anonymními výkřiky do tmy na oněch již zmiňovaných internetových diskusích, neboť velmi dobře vědí, že jedině tímto protiprávním způsobem mohou poškodit dobré jméno naší společnosti a doufat ve zbrždění jejího vývoje a růstu s nadějí, že tím získají větší část tržního koláče pro sebe.

Jak praví staré rčení „Orel much nelapá“ a tak si naše společnost doposud udržovala k podobným očerňujícím snahám profesionální nadhled a odstup, který však již není slučitelný s novým rozvojem firmy, s její postupnou expanzí na zahraniční trhy a tak jsme nuceni začít bránit dobré jméno společnosti právní cestou. Nemůžeme a nebudeme nadále akceptovat irelevantní zjednodušené názory o aplikací obchodně nekorektního tzv. „Ponziho schématu“ či o budování primitivního MLM konceptu, což je zásadním nepochopením (či možná úmyslným poškozením) projektu „RENTLIFE“, jehož základním principem je vzájemně výhodné propojování a spolupráce podnikatelských i nepodnikatelských subjektů, generující v konečném důsledku jejich budoucí rozvoj, finanční stabilitu a celkovou životní pohodu.

Veškeré výše uvedené aspekty hodnocení činnosti společnosti MB effect motivation s.r.o. lze však zcela jednoduše posoudit v reálné praxi. V současné dobědochází k dalšímu přirozenému rozvoji firmy, kdy byla založena obchodní divize, která má za úkol ještě kvalifikovaněji a důmyslněji pracovat na vzájemné kooperaci všech spolupracujících partnerů a hlavně založit vlastní síť maloobchodních prodejen se spotřebním zbožím, kde bude možno na jednom místě nakoupit nejzajímavější produkty z nabídky našich registrovaných dodavatelů i další atraktivní sortiment.

Dalším postupným cílem je expanze na zahraniční trhy. Již dnes jsou oslovováni potencionální partneři na Slovensku, v Rakousku a Polsku, do budoucna se pak počítá s trhem celé Evropské unie.

Naše cíle a vize tedy nejsou přízemní a neveliké. Jsou odvážné, motivující, poctivé a perspektivní. Stejně jako naše obchodní a zprostředkovatelská společnost.  Věříme, že již brzy všichni pocítí další znatelné navýšení kvality našich služeb, našich stále rostoucích schopností nebo, někdy pro velké vytížení ne úplně dokonale resonujících, vnějších i vnitřních komunikačních a informačních kanálů. Chceme být a pevně věříme, že budeme v segmentu našeho podnikání jedničkou v České republice a v budoucnosti třeba i v Evropě. Pokud se přidáte k našemu týmu, můžete se jí stát i Vy!